•   
 • 02-045-0300
 • sale@suvitkarnchang.com
 • ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 40 ปี

  ในด้านงานกลึงโลหะทุกชนิด

 • ผู้ผลิต ซ่อมบำรุง และ จัดจำหน่าย
  งานอะไหล่ยานยนต์ คุณภาพสูง
  เครื่องจักร คุณภาพสูง
  งานกลึงแปรรูปโลหะทุกชนิด

 • งานผลิตซ่อมบำรุงตามแบบงานของลูกค้า
  และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด

SUVITKARNCHANG

ผลิตสินค้าและบริการซ่อมบำรุง ในกลุ่มอะไหล่ยานยนต์เฉพาะทาง และเครื่องจักรเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของกลุ่มลูกค้าที่สั่งอะไหล่ยานยนต์ หรืออะไหล่เครื่องจักรนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงและมีความล่าช้าในการรอผลิต และจัดส่ง

ลูกค้า